Impresos

Rede Natura Galicia: Permiso

Solicitude de autorización

En cumprimento do establecido na Lei 9/2001 do 21 de agosto de Conservación da Natureza, e no Decreto 37/2014 de 27 de marzo, polo que se declaran Zonas Especiais de Conservación (ZEC) os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, é requisito indispensable solicitar autorización administrativa para realizar actividade espeleolóxica ou de descenso de canóns y barrancos por parte dos espeleólogos federados na Federación Galega de Espeleoloxía.

Procedemento a seguir:

  1. Entrega a solicitude de autorización en calquera Rexistro oficial (consellerías, concellos, deputacións, etc).
  2. A copia da solicitude co rexistro de entrada debes escaneala e enviala por correo electrónico ao Servizo Provincial de Conservación dá Natureza pertinente (debe facerse, polo menos, con 8 días de antelación).