Órganos de goberno

Xunta DirectivaResponsable
PresidenteD. Francisco M. Martínez García
Vicepresidenta e Directora da Escola Galega de EspeleoloxíaDna. Mª Luisa Barros Rodríguez
SecretariaDna. Mariel Valderrábano de Molina
Tesoureiro e Vogal de RefuxiosD. Gonzalo Villarmea Carreiras
Vogal de ActividadesD. Miguel Caramés Rodríguez
Vogal de Catálogo de Cavidades e Representante no Xeoparque da Serra do CourelD. Marcos Vaqueiro Rodríguez
Vocal de PublicaciónsD. Manuel Díaz Prieto

Asemblea XeralEstamento
C. Peña Trevinca Montañeiros de GaliciaClubes
C.E. A Trapa (Cetra)Clubes
C.E.M. TaranisClubes
E.C. AradelasClubes
E.C. Rei Cintolo Clubes
G.E. LugoClubes
G.E.M. Águilas VerdesClubes
G.E.S. ÁrtabrosClubes
G.E.S.-C.A.M. Alpino Ourensán-ManzanedaClubes
G.E.S. Club Montañeiros CeltasClubes
D. Abel Rodríguez-Moldes RodríguezDeportistas
D. Gonzalo Villarmea CarreirasDeportistas
D. José Higinio Diz DiosDeportistas
D. Reinaldo Costas VázquezDeportistas
D. José Miguel Caramés RodríguezTécnicos

Comisión DelegadaCargo / Estamento
D. Francisco Manuel Martínez GarcíaPresidencia
C. Peña Trevinca Montañeiros de GaliciaClubes
C.E. A Trapa (Cetra)Clubes
E.C. AradelasClubes
G.E.S. Club Montañeiros CeltasClubes
D. Reinaldo Costas VázquezDeportistas
D. José Miguel Caramés Rodríguez Técnicos