Descargar pdf Furada 10

Limiar: Un traballo valioso

Autor: Redacción

Se cada castro ten a súa cova, como afirma a xente nas aldeas, eu digo que tamén cada cantil ten a súa furna. Claro que a cova á que se refiren os paisanos é máis ben unha saída subterránea pola que fuxir no caso de invasión inimiga, mentres que, polo oco do cantil, máis que escapar, pode un quedar apreixado no descoñecido.

Catálogo de furnas do litoral pontevedrés

Autor: J. Higinio Diz y Raúl Ríos

Este artigo é un catálogo das principias cavidades de orixe mariña ou furnas da provincia de Pontevedra. Nel descríbense ata un total de 60 cavidades con máis de 20 mts. de desenrolo ou 10 mts. de desnivel incluíndo as súas respectivas topografías e mapas de situación.

El Alpino-Manzaneda, un club con solera

Autor: Manuel Díaz Prieto

Historia breve de 25 años de dedicación del GES a la práctica de la espeleología.

“Operación Averna”, 100 horas bajo tierra

Autor: Andrés Castiñeiras

Tres espeleólogos coruñeses se sometieron en 1971 a una prueba de resistencia en la Cova do Rei Cintolo.

Catro “Ártabros”, exploradores en Cuba

Autor: GES Ártabros

Participaron, xunto con espeleólogos da isla, nas primerias incursiones subacuáticas de seis cavidades. A exploración derivou nun serio problema de saúde para tres espeleólogos coruñeses: a histoplasmosis, causada polas emanacións do guano de morcego.

Estudio sobre la loxosceles cubana de la Cueva del Agua (La Habana)

Autor: Oilenyn Navarro Díaz

A autora ten estudiado polo míúdo a Loxosceles cubana, unha araña ben representada nas cavidades de Cuba e chegou a conclusión de que a toxicidade do seu veleno é moito menor ca dos seus conxéneres do continente americano.

Noticias breves
  • Breviario de actividades
  • Zonas de traballo dos clubs
  • Clinic español da Escola de espeleoloxía en A Lanzada
  • As comunicacións no espeleosocorro
  • Cursiño en Cataluña
  • Polo Verdugo abaixo
  • Cobas fotográfico
  • O Arcoia, divulgador
  • Augas limpas
  • In Memoriam: Miguel, ejemplo de solidaridad