Furada 10


Descargar pdf Furada 10

Un traballo valioso

Autor: Redacción

Se cada castro ten a súa cova, como afirma a xente nas aldeas, eu digo que tamén cada cantil ten a súa furna. Claro que a cova á que se refiren os paisanos é máis ben unha saída subterránea pola que fuxir no caso de invasión inimiga, mentres que, polo oco do cantil, máis que escapar, pode un quedar apreixado no descoñecido.
En Galicia abundan as furnas. Basta con dar un paseo poloa costa para comprobarlo. En todo o litoral lugués, coruñés e pontevedrés é doado observar os ocos que abríu a auga co seu petar incesante sobre os cantís.

Catálogo de furnas do litoral pontevedrés

Autor: J. Higinio Diz y Raúl Ríos

Este artigo é un catálogo das principias cavidades de orixe mariña ou furnas da provincia de Pontevedra. Nel descríbense ata un total de 60 cavidades con máis de 20 mts. de desenrolo ou 10 mts. de desnivel incluíndo as súas respectivas topografías e mapas de situación.

El alpino manzaneda, un club con solera

Autor: Manuel Díaz Prieto

Historia breve de 25 años de dedicación del GES a la práctica de la espeleología.

“Operación Averna”, 100 horas bajo tierra

Autor: Andrés Castiñeiras

Tres espeleólogos coruñeses se sometieron en 1971 a una prueba de resistencia en la Cova do Rei Cintolo. El año 1971 llegaba a su fin. Hacía poco más de doce meses que el grupo de montaña Rey Gerión había creado oficialmente su sección de espeleología, llamada GERGO, la primera en la ciudad de A Coruña, lo que suponía una novedad por el desconocimiento generalizado de esta actividad entre la gente.

Catro “Ártabros”, exploradores en Cuba

Autor: GES Ártabros

Participaron, xunto con espeleólogos da isla, nas primerias incursiones subacuáticas de seis cavidades.
A exploración de cavidades subterráneas en Cuba derivou nun serio problema de saúde para tres espeleólogos coruñeses. Á volta da súa viaxe a illa caribeña tiveron que seren tratados dunha enfermidade prácticamente descoñecida en Galicia, a histoplasmosis, causada polas emanacións do guano de morcego.

Estudio sobre la loxosceles cubana de la Cueva del Agua (La Habana)

Autor: Oilenyn Navarro Díaz

A autora ten estudiado polo míúdo a Loxosceles cubana, unha araña ben representada nas cavidades de Cuba e da que se teñen aínda poucos coñecementos sobre a súa ecoloxía e bioloxía, e chegou a conclusión de que a toxicidade do seu veleno é moito menor ca dos seus conxéneres do continente americano.

Noticias breves

  • Breviario de actividades
  • Zonas de traballo dos clubs
  • Clinic español da Escola de espeleoloxía en A Lanzada
  • As comunicacións no espeleosocorro
  • Cursiño en Cataluña
  • Polo Verdugo abaixo
  • Cobas fotográfico
  • O Arcoia, divulgador
  • Augas limpas
  • In Memoriam: Miguel, ejemplo de solidaridad