Poñemos a disposición dos nosos federados e da CEC os impresos máis utilizados, para que os poidades descargar, cubrir e enviar onde corresponda.

Consulta as túas dúbidas en espeleoloxia@gmail.com

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES

AUTORIZACIÓNS

Cova do Rei Cintolo:

Rede Natura 2000 de Galicia:

XUSTIFICANTE DE GASTOS INDIVIDUAL:

Para presentar os teus gastos por viaxe para asistir á Asemblea Xeral e á Comisión Delegada ou gastos por compra de material de limpeza ou butano para os refuxios, descarga o impreso, cúbreo e envíao á FGE có billete de pago (da peaxe ou da compra).

PRÉSTAMO DE MATERIAL PARA CURSOS:

Solicitude Material Individual EGE.

VALORACIÓN DE FICHAS E MEMORIAS DE ACTIVIDADE:

Documentación para presentar -ante a Comisión Delegada para a súa valoración- as fichas de actividade e as memorias máis destacadas das saídas do teu club en 2018/2019.

Podes incluír saídas particulares, a campamentos oficiais e a cursos da EGE (monitor ou cursillista). Consúltao co teu club pois é o que enviará esta documentación.

ZONA DE ESTUDO:

       CONTACTO FEDERACIÓN GALEGA DE ESPELEOLOXÍA      
Secretaría/Administración: Mariel Valderrábano de Molina
Teléfono: +34 982 507 227 Horario: 9:30 a 13:30 de lunes a viernes
Sede Social: Rúa Fotógrafo Luís Ksado nº17, Of.15, 36209 Vigo 
Oficina Administrativa: Rúa Julia Pardo Montenegro nº13 3º piso, 27740 Mondoñedo (Lugo)
Correo-e: espeleoloxia@gmail.com IBAN: ES96 3070 0028 9262 2747 4324