O presente aviso legal (en adiante,  “Aviso Legal”) regula o uso do servizo das webs de Internet www.espeleoloxia.org e www.espeleoloxia.com (en diante, web) cuxas titularidades correspondenlle á Federación Galega de Espeleoloxía (en diante Federación), con domicilio na Casa do Deporte, Rúa Fotógrafo Luis Ksado nº17, 0f.15, 36209 Vigo (España – SPAIN), con CIF G15062193 e inscrita en el Rexistro de Federacións Deportivas, teléfono de contacto +34 886 118 269, correo electrónico espeleoloxia@gmail.com.

Todos os produtos e servizos contidos na presente web son prestados pola Federación de conformidade coa  normativa vixente en materia de servizos telemáticos.

Con carácter xeral, as relacións entre a Federación e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes na web, están sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

O Usuario queda informado,e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún  modo , o inicio dunha relación coa Federación.

Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade da Federación e, xa que logo, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividad que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web, aínda que citasen as fontes, agás consentimento por escrito da Federación.

Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nas páxinas web da Federación son propiedade dos  seus donos  e están protexidos por ley.

A Federación non se responsabiliza do mal uso que se faga dos contidos das súas  páxinas web, é responsabilidade exclusiva da persona que accede a eles o os utiliza.

A Federación non asume responsabilidade ningunha pola información contida en páginas web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns(links) ou buscadores das páxinas web de Federación Gallega de Espeleología.

A presenza de ligazóns (links) nas páxinas web da Federación ten finalidade só informativa e, en ningún caso, supón suxestión, convite ou recomendación sobre estes.

Iste sitio web utiliza unha única cookie [ref:qtrans_cookie_test], usada coa finalidade exclusiva de almacenar o idioma de navegación do usuario. Non se almacenan, nin rexistran ninguna das accións realizadas polo usuario con este sitio web a través de cookies propias o de terceiros.