Actividades

ACTIVIDADEDATA / PREZOLUGARORGANIZADOR
ZONA DE TRABALLO GLu-19Ano 2019Buraca das Choias, Tara da Triega, Cova da Arcoia e Sima do Detonador (Visuña, Folgoso do Courel, Lugo)C.D.E. Geoceanic (Fecyl)
clubgeoceanic@gmail.com
Clubes colaboradores: GEL, Cetra, Geoda, Gran Diedro, Sílex e Ártabros.
Curso de Iniciación en Espeleoloxía9 e 10 marzo
23 e 24 marzo
Prezo: 100€
MondoñedoIgnacio Hornes Amenedo (EGE)
Xornada de Técnificación Espeleoloxía Infantil-Xuvenil: Trevinca29 e 30 marzoVigo
Mª Luisa Barros Rodríguez (EGE)
Xornadas de Promoción e Divulgación en centros de Ensino: IES Ribeira do Louro - Porriño09 abril
maio
A determinar
Mª Luisa Barros Rodríguez (EGE)
Curso de Vivacs en Espeleoloxía13 e 14 abril
Prezo: 80€
Cobas (Rubiá-Ourense) e Serra do Courel.Alberto Vila Garrido (EGE)
XX Campamento Extraterritorial de Espeleoloxía17, 18 y 19 maioAvín (Asturias)E.C. Aradelas
espeleoclubaradelas@yahoo.es
Curso de Iniciación ao Descenso de Canóns17, 18, 19 e 25 maio
Prezo: 100€
Argomoso, Mondoñedo
Iago Rodríguez Estévez (EGE)
Ubicación e Instalacións de ancoraxes en Espeleoloxía e Canóns15 e 16 xuño
Prezo: 100€
Cobas (Rubiá-Ourense)Alberto Vila Garrido (EGE)
XXIII Campamento Infantil-Xuvenil de Espeleoloxía 7 e 8 setembroSamos e Triacastela (Lugo)Club Peña Trevinca M.G. y Cetra
info@trevinca.es y c.e.atrapa@gmail.com
Técnicas de Autosocorro II en Espeleoloxía14 e 15 setembro
Prezo: 50€
Cobas e MondoñedoRamón Vila Garrido (EGE)
Ensaio e destrución de material colectivo e individual21 e 22 setembro
Prezo: 100€
A determinar
Alberto Vila Garrido (EGE)
LII Campamento Galego de Espeleoloxía28 e 29 setembroAbadín (Lugo)S.E.C.M. Lucus Augusti
cm.lucus.augusti@gmail.com
I Campamento de Espeleoloxía de Discapacitados5 e 6 outubroA determinarG.E. Lugo
miguelsitjas@hotmail.com
Campeonato Nacional de TPV en Espeleología11, 12 e 13 outubroMondoñedoMª Luisa Barros Rodríguez (EGE)
Francisco Martínez García (EGE)
XXIX Campamento de Descenso de Canóns26 e 27 outubroO CourelFGE, Moncho Vila, Iago Rodríguez y Francisco Couto
Técnicas de Autosocorro II en Canóns9 e 10 novembro
Prezo: 50€
Melón (Ourense)Ramón Vila Garrido (EGE)
Prevención e Primeiros Auxilios: Espeleoloxía e Canóns7 e 8 decembro
Prezo: 60€
CobasRamón Vila Garrido (EGE)
III Campamento de Espeleoloxía de Veteranos14 e 15 decembroTriacastela (Lugo)GES Ártabros
espeleologia@artabros.org / www.artabros.org
Xornadas de Topografía e GPSA determinar
A determinar
Manolo Díaz Prieto (EGE)
Curso de Árbitros e Xuíces de competiciónA determinar
Prezo: 50€ - FGE
Prezo: 100€ - No FGE
A determinar
Mª Luisa Barros Rodríguez (EGE)
Xornadas TPV en competiciónA determinar
Prezo: 50€
A determinar
Mª Luisa Barros Rodríguez (EGE)
Xornada ArqueolóxicaA determinar
Mª Luisa Barros Rodríguez (EGE)
Os cursos de Perfeccionamento I en Espeleoloxía e Canóns faranse baixo petición e sempre que se cumpra o número mínimo de participación.
                 CONTACTO ESCOLA GALEGA DE ESPELEOLOXÍA                  
Directora: María Luisa Barros Rodríguez         Teléfono: +34 616 357 171
Dirección: Rúa Fotógrafo Luís Ksado nº 17, Of. 15, 36209 Vigo 
Correo-e: escuela@espeleoloxia.org    IBAN: ES51 3070 0045 1262 2747 4324