CALENDARIO GENERAL FGE

Calendario Actividades 2022
Aprobado en Asamblea Xeral do 18/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS 2022
Aprobado en Asamblea Xeral do 18/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades do Atlas de Cavidades e Canóns de Galicia. Aprobado en Asamblea Xeral do 18/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades da CEC e Internacionais.