UrnaHoxe, día 10 de xaneiro de 2015, consituíuse a Asemblea Xeral da Federación Galega de Espeleoloxía, a cal realizou a Proclamación provisional do Presidente e da Comisión Delegada da Asemblea da FGE, que queda como segue:

Presidente:

 1. Francisco Manuel Martínez García.

 Comisión Delegada:

 1. Ignacio Hornes Amenedo (Estamento de Deportistas).
 2. José Miguel Caramés Rodríguez (Estamento de Técnicos).
 3. G.E.S. Club Montañeiros Celtas.
 4. G.E. Lugo
 • Cronoloxía:
 • O día 27 de decembro de 2014, reuniuse a Xunta Electoral da Federación Galega de Espeleoloxía, a cal realizou a Proclamación Definitiva de Candidatos á Presidencia e á Comisión Delegada da Asemblea da FGE e convocou a Constitución da Asemblea  Xeral para o día 10 de xaneiro -na sede da Federación na Rúa Fotógrafo Luís Ksado nº17 de Vigo-, ás 11,00 h. en primeira convocatoria e ás 11,15 h. en segunda, co seguinte Orde do Día:
  1. Elección do presidente.
  2. Elección dos membros da Comisión Delegada da Asemblea Xeral.
  • A Proclamación Definitiva de Candidatos á Presidencia e á Comisión Delegada da Asemblea da FGE queda como segue:

  Candidatura á Presidencia:

  1. Francisco Manuel Martínez García.

   Candidaturas á Comisión Delegada:

  1. Ignacio Hornes Amenedo (Estamento de Deportistas).
  2. José Miguel Caramés Rodríguez (Estamento de Técnicos).
  3. G.E.S. Club Montañeiros Celtas.
 • O día 20 de decembro de 2014, reuniuse a Xunta Electoral da Federación Galega de Espeleoloxía, a cal realizou a Proclamación Provisional de Candidatos á Presidencia e á Comisión Delegada da Asemblea da FGE
 • O día 13 de decembro de 2014, reuniuse a Xunta Electoral da Federación Galega de Espeleoloxía, a cal proclamou a Composición Provisional da Asamblea da FGE, que queda como segue: Composición Provisional da Asamblea
 • O día 28 de novembro, reuniuse a Xunta Electoral da Federación Galega de Espeleoloxía que, ante a inexistencia de reclamacións, realizou a Proclamación Definitiva de Candidatos á Asemblea da FGE, que queda como segue: Proclamación Definitiva de Candidatos a Asamblea
 • O día 25 de novembro de 2014, reuniuse a Xunta Electoral da Federación Galega de Espeleoloxía, para realizar a Proclamación Provisional de Candidatos á Asemblea da FGE, que queda como segue: Proclamación provisional de Candidatos a Asamblea .
 • O día 20 de novembro reuníuse a Xunta Electoral que aprobou o Censo Electoral definitivo -tras resolver as reclamacións ao mesmo e facer os cambios de estamentos solicitados-, e procedeu ao sorteo da Mesa Electoral, que queda constituida como segue: Titulares: Presidente: Miguel López Mosquera, del Club Espeleolóxico Maúxo. Secretario: Juan Feliciano González González, del G.E. Lugo. Vocal: José Luis Fernández Andión, del C.E.M. Taranis. Suplentes: Presidente: Óscar Quiñones Prado, del G.E.S. Club Montañeiros Celtas. Secretario: Enrique Rodríguez Díaz, del C.E.M. Taranis. Vocal: Iago Melón Armada, del G.E.S. Club Montañeiros Celtas. O dia 3 de novembro, a Federación Galega de Espeleoloxía:
 • O día 3 de novembro, convocáronse eleccións a membros da Asemblea Xeral, Comisión Delegada da Asemblea e Presidencia da Federación Galega de Espeleoloxía, que se celebrarán o 13 de decembro. E tamén:
 • Publicou o Censo Electoral provisional, o Censo de clubes e o Calendario Electoral.
 • A Xunta Directiva constitúese en Comisión Xestora.
 • Consituíuse a Xunta Electoral.
 • Iniciouse o prazo de reclamación ao Censo, que finalizou o 14 de novembro.
 • Iniciouse o prazo de petición do exercicio do voto por correo, que finaliza o 22 de novembro.

Documentos para descargar:

Francisco Manuel Martínez Garcia, presidente da FGE