FURADA é unha publicación aberta a todos os espeleólogos e as persoas que traballan nos campos das ciencias relacionados coa Espeleoloxía. A Redacción respecta a libre expresión dos colaboradores nas súas opinións e a liberdade de elección do idioma (galego ou castelán). As ideas que se expón son persoais de cada autor.