A semana pasada saliu nova dun novo suposto configurador nos supostos de búsqueda en cova en Cantabria. A partir de ahora hai que avisar al 112 cada vez que visitemos algunha das cavidades nas que non é preciso solicitar permiso con antelación.

A FCE preparou un documento PDF, que podes consultar clickando aquí, onde podedes ver cómo aparece reflexado no proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas 2022 e nas resolucións de 2017 y 2020.

Esta medida de avisar al 112 antes de entrar nunha cova ou sima, xa existe dende o ano 2017, cando se publicou no BOC a resolución pola que se aproba a relación de cavidades naturais para as que non é preciso obtener permiso da Consejería, así cómo a ampliación que se realizou no ano 2020. (podedes consultar na web: http://www.espeleocantabria.net/index.php/permiso-de-cavidades.html e no documento PDF que se adxunta)

En calquer rescate dende 2017 a  tasa por un feito imponible pode levarse a cabo si se demostra que se incurriu nunha neglixencia establecendo como supostos do feito imponible a tasa facer actividade cunha alerta meteorolóxica de protección civil, non contar con equipamiento axeitado etc. O que se engade, é non informar ao 112 para comunicar a entrada as liberadas destos permisos (ver listado en PDF)

No caso dos exploradores, entendese que, ao contar co permiso de exploración da Consejería de Cultura, non é precisoo facer este trámite, ainda que sempre é convinte que se coñeza a nosa ubicación.

Polo tanto, cada vez que se vaia acudir a unha das covas nas que non é preciso pedir permiso, temos que avisar al 112 e contestar brevemente as preguntas que nos fan: cova á que se acude, matrícula do coche, cantas persoas entran, teléfono de contacto da persoa, hora estimada de salida, etc.

Pedimosvos que llo comuniquedes aos vosos deportistas para que se difunda entre a maior cantidade de xente posible.