Real Decreto 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleoloxía

No BOE do venres 19 de febreiro de 2010, publicouse o “Real Decreto 64/2010, de 29 de xaneiro, polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Espeleoloxíae fíxanse os seus ensinos mínimos e os requisitos de acceso”.

Cabe destacar que a Espeleoloxía é o primeiro deporte en disponder dun Real Decreto regulador dos ensinos dos técnicos deportivos segundo as esixencias marcadas polos distintos niveis educativos, de acordo co «Real Decreto 1363/2007, de 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral dos ensinos deportivos de réxime especial».

Enlace de descarga desde o BOE