D. Francisco M. Martínez García, presidente da Federación Galega de Espeleoloxía

CONVOCA

Eleccións para a renovación dos Órganos de Goberno da Federación Galega de Espeleoloxía (FGE):

  • Asamblea Xeral,
  • Comisión Delegada
  • Presidencia

según o Regulamento e calendario electoral elaborado para tal fin e aprobado pola Asamblea Xeral da FGE do día 20 de marzo de 2022.

Por iso disólvese a Xunta Directiva que pasa a ser substituída por unha Comisión Xestora segundo o Artigo 4 de dito Regulamento, ata a finalización do proceso electoral.

En Vigo a, 2 de maio de 2022

Pódense consultar os textos nas seguintes ligazóns: