O 28 e 28 de Maio o Espelo club Rei Cintolo organiza en Mondoñedo o descenso de barrancos da Federación Galega.