A continuación, poñemos á vosa disposición a relación dos convenios, actualmente en vigor, realizados entre a Federación Galega de Espeleoloxía e outras entidades (tanto públicas como privadas), os cales se poden descargar para a súa consulta: