Xunta DirectivaResponsable
PresidenteD. Francisco M. Martínez García
SecretarioD. Gonzalo Villarmea Carreiras
TesoureiraDna. Mª Elvira Valderrábano de Molina
Vogal de ActividadesDna. Rosa Mª Varela Villasante
Vogal de Catálogo de Cavidades e Representante no Xeoparque da Serra do CourelD. Marcos Vaqueiro Rodríguez
Vocal de PublicaciónsD. Manuel Díaz Prieto
Vogal de RefuxiosD. Reinaldo Costas Vázquez

Asemblea XeralEstamento
C. Peña Trevinca Montañeiros de GaliciaClubes
C.E. A Trapa (Cetra)Clubes
C.E.M. TaranisClubes
E.C. AradelasClubes
E.C. Rei Cintolo Clubes
G.E. LugoClubes
G.E.M. Águilas VerdesClubes
G.E.S. ÁrtabrosClubes
G.E.S.-C.A.M. Alpino Ourensán-ManzanedaClubes
G.E.S. Club Montañeiros CeltasClubes
D. Abel Rodríguez-Moldes RodríguezDeportistas
D. Gonzalo Villarmea CarreirasDeportistas
D. José Higinio Diz DiosDeportistas
D. Reinaldo Costas VázquezDeportistas
D. José Miguel Caramés RodríguezTécnicos

Comisión DelegadaCargo / Estamento
D. Francisco Manuel Martínez GarcíaPresidencia
C. Peña Trevinca Montañeiros de GaliciaClubes
C.E. A Trapa (Cetra)Clubes
E.C. AradelasClubes
G.E.S. Club Montañeiros CeltasClubes
D. Reinaldo Costas VázquezDeportistas
D. José Miguel Caramés Rodríguez Técnicos