Ao non autorizar a Secretaría Xeral para o Deporte o adianto do calendario de eleccións a Presidencia da FGE e en cumprimento dos artigos 7 e 21 do Regulamento Electoral así como da Fase VI do Calendario Electoral: Candidaturas a Presidencia, ábrese o prazo de presentación de candidaturas a presidencia da FGE den o día de hoxe 12 de xullo, ata o día 16 de agosto.
A Xunta Electoral