O vindeiro sábado día 17 de decembro as, 11:00 horas, terá lugar a Asamblea Xeral a da Federación Galega de Espeleoloxía no edificio dos deportes na Rúa Fotógrafo Luis Casado de Vigo.

Como ven sabedes calquer persoa membro da FGE pode asistir en calidade de ouvinte a dita asamblea.

A orde do día da mesma é:

1.      Aprobación do acta da asamblea anterior, se procede.

2.      Resumen da anualidade 2022.

3.      Aprobación de precios de licencias para o ano 2023, se procede.

4.      Aprobación do orzamento da FGE para o ano 2023, se procede.

5.      Aprobación do calendario de actividades da FGE para o ano 2023.

6.      Refuxios.

7.      Criterios de valoración para a baremación das actividades.

8.      Rogos e preguntas.