Destacados Noticias

Tramita a túa licenza 2020

Xa podes tramitar a túa licenza para 2020. Cada federado pode descargala en PDF desde a web e imprimir (coa opción ‘sen axuste de páxina’), recortar e plastificar.

Desde o venres da semana en que o teu club envíe á FGE o impreso de solicitude, poderás acceder a túa licenza federativa as veces que queiras -utilizando a túa nº e letra de DNI, NIF ou Pasaporte-  desde:

Descarga aquí a túa licenza

A licenza deportiva autonómica é un dereito individual do espeleólogo que se exercita a través da pertenza aos clubs ou individualmente; é persoal e intransferible e a súa validez é dun ano natural.

Esta licenza é necesaria para poder tomar parte na actividades oficiais da Federación Galega de Espeleoloxía (FGE), integrarse na mesma e concorrer ás subvencións que outorga.

 • A cobertura en Rescates aplícase a todas as actividades (principais e complementarias).
 • A póliza inclúe o Seguro de Rescate en España e no estranxeiro ata 18.000 €.
 • Os menores de 18 anos necesitan unha autorización paterna, que será custodiada polo club ao que pertenzan.
 • A FGE tramitará as licenzas cada xoves ás 12 DA MAÑÁ, ou ben o penúltimo día laborable, no caso de ser festivo.
 • Recoméndase ler o Protocolo de Actuación de Aon Allianz no caso de Accidente Deportivo, accesible na web da FGE.

Prezos

Os ingresos realizaranse de forma independiente, isto é:

 1. Un ingreso polo importe total de cada relación de federados.
 2. Un ingreso para a cota de club autonómica.

Cotas da licenza

A cota total a pagar en cada licenza resulta de sumar a que establecen anualmente as seguintes entidades:

Impresos de solicitude de licenzas autonómicas 2020

Procedemento para a tramitación de licenzas

 1. Descargar o impreso de ‘Solicitude’ que corresponda.
 2. Cubrir o impreso de ‘Solicitude’ que corresponda.
  • Os estranxeiros poñerán o seu número de pasaporte.
  • Os menores de idade sen DNI, poñerán o do seu pai, nai ou titor legal.
  • No campo Tipo NIF, indicarase o tipo: DNI, DNI do titor (para menores de idade) ou  Pasaporte.
  • Elixir a categoría da licenza: Deportista, Técnico ou Árbitro.
  • Elixir o tipo de licenza: Club ou individual.
  • Elixir a idade da licenza: Infantil, Xuvenil ou Maior.
  • Elixir a modalidade da licenza: A, B, B1, A+, B+, B1+.
  • O impreso contabiliza de forma automática o importe da licenza elixida.
  • Todos os campos son obrigatorios.
 3. Ingresar o importe total, que figura ao final do impreso de ‘Solicitude’, na conta con IBAN: ES51 3070 0045 1262 2747 4324
 4. Enviar por correo electrónico o impreso de ‘Solicitude‘ cuberto e o xustificante de ingreso a: espeleoloxia@gmail.com
 5. O venres seguinte ao envío, cada federado poderá descargar a súa licenza en pdf desde a ligazón ‘Descarga a túa licenza‘.

  Cota anual de club e procedemento

A cota anual de club é Autonómica (obrigatoria).

 1. Ingresar a cota autonómica, indicando o club que a realiza, na conta con IBAN: ES51 3070 0045 1262 2747 4324
 2. Enviar por correo electrónico o xustificante de ingreso a: espeleoloxia@gmail.com

Documentos asociados: