A Federación Galega de Espeleoloxía (FGE) é o único organismo COMPETENTE para habilitar aos seus federados ante a Federación Española de Espeleología (FEE). Para iso, a FGE expedirá un certificado…
[+info]