Noticias

Francisco Martínez García, reelexido presidente da FGE

Hoxe,día 16 de xaneiro de 2015 reuniuse a Xunta Electoral da Federación Galega de Espeleoloxía que, ante a inexistencia de reclamacións, realizou a Proclamación definitiva do Presidente e da Comisión Delegada da Asemblea da FGE, que queda como segue: Presidente: Francisco Manuel Martínez García.  Comisión Delegada: Ignacio Hornes Amenedo (Estamento de Deportistas). José Miguel Caramés […]

Destacados

Eu son DGAN

O programa “ Eu son DGAN” é unha iniciativa que quere chegar a todas e todos os deportistas de alto nivel de Galicia, aos de hoxe, aos de mañá pero tamén aos de onte, a aqueles que nalgún momento foron DGAN. Para levar a cabo esta iniciativa contamos cun gran aliado, a Fundación ONCE e […]