Noticias

Francisco Martínez García, reelexido presidente da FGE

Hoxe,día 16 de xaneiro de 2015 reuniuse a Xunta Electoral da Federación Galega de Espeleoloxía que, ante a inexistencia de reclamacións, realizou a Proclamación definitiva do Presidente e da Comisión Delegada da Asemblea da FGE, que queda como segue: Presidente: Francisco Manuel Martínez García.  Comisión Delegada: Ignacio Hornes Amenedo (Estamento de Deportistas). José Miguel Caramés […]