Campamento Infantil Juvenil
7 y 8 de setembro

Serra Enciña da Lastra
Concello de Rubiá de Valdeorras
Refuxio de Cobas

Data límite de inscrición no Campamento, ata o día 2 setembro por correo electrónico en espeleoclubaradelas@yahoo.es

É imprescindible estar en posesión da Licenza Federativa de Espeleoloxia do ano en curso para poder participar no campamento. Os menores de idade necesitan de permiso paterno (que custodiará o club) e acudir tutelados por un adulto.

Os participantes virán equipados con material espeleolóxico, de progresión horizontal e vertical (para prácticas). Tanto individual coma colectivo.

Non esquezas: Realizar un traballo en equipo, fundamento da exploración espeleolóxica.

Federación Galega de Espeleoloxía

Cartel

Díptico