Campamento Gallego de Cañones
11 – 12 de Maio.
Concello de Oia.
Camping O Muiño. Estrada Bayona – A Guarda, Km. 26.

Data límite de inscripción no Campamento, ata o día 4 de mayo en o teléfono 886 118 269 ou por correo electrónico en espeleoloxia@gmail.com
É imprescindible estar en posesión da Licenza Federativa de Espeleoloxia do ano en curso para poder participar no campamento. Os menores de idade precisan de permiso paterno (que custodiará o club) e acudir tutelados por un adulto.
Os participantes virán equipados co material de progresión en cañones. Tanto individual como colectivo.
Non esquezas: Realizar un traballo en equipo, fundamento da exploración espeleolóxica.

Federación Galega de Espeleoloxía.

Cartel.pdf

Diptico.pdf